Woordje van de directeur

Beste bezoeker,                                                                                                                  


In uw zoektocht naar een school voor uw kind(eren) heeft u ons pad gekruist. Een goede schoolloopbaankeuze maken is echt niet makkelijk.

Daarom hopen wij u met onze website een duidelijk beeld te kunnen scheppen van wat onze school te bieden heeft.

We trachten een school te zijn waar alle kinderen uit de ruime schoolomgeving zich thuis voelen. Samen leren leven en werken, kinderen voorbereiden om een volwaardige plaats in te nemen in de samenleving van morgen, is ons hoofddoel.

Wij doen dit in een veilige en groene oase aan de rand van het stadscentrum, makkelijk bereikbaar voor voetganger, fietser, openbaar vervoer en automobilist.

Wij maken er een punt van om ieders talenten te ontdekken en optimaal tot ontwikkeling te brengen. We brengen alle kinderen zo ver mogelijk in hun persoonlijke ontwikkeling en bekronen na het zesde leerjaar het werk met een getuigschrift basisonderwijs, het bewijs dat de eindtermen van het basisonderwijs werden behaald.

Onze scholencampus heeft heel wat te bieden. In kinderdagverblijf Stijn & Stientje vinden ouders een onthaalinitiatief voor baby’s en peuters van 0 tot 3 jaar. Basisschool Lyceum neemt de fakkel over en begeleidt kleuters en kinderen van de lagere school tot de leeftijd van 12 jaar. KA Lyceum leidt hen verder op in algemeen vormende, beroeps- en creatief beeldende kunstrichtingen. Een eerste en tweed graad secundair freinetonderwijs vervolledigt het aanbod.

Hierbij verliezen we u als ouder niet uit het oog. Wij weten dat u gebaat bent met de faciliteiten die wij u aanbieden. Dankzij de voor- en naschoolse opvang kan u rustig de verplaatsing van- en naar het werk maken. Misschien helpt het aanbod aan warme schoolmaaltijden u in uw tijdsbestek.

Wie nog een gaatje vindt in zijn of haar agenda, kan een steentje bijdragen in de schoolwerking door te participeren in één van onze overlegorganen of ouderverenigingen.
Blijft u na de verkenningstocht op onze website nog met vragen zitten ; of voelt u de behoefte alles ook eens “live” te komen bekijken ? Neem dan gerust contact met ons op voor meer inlichtingen of een afspraak.

Wendy Heremans
Directeur

E-mail