Inschrijvingen

Voor inschrijvingen bent u steeds welkom:

  • tijdens de openingsuren van de school (van 08u30 tot 15u30 – woensdag = 08u30 tot 12u30 of buiten deze uren na afspraak). Inschrijvingen kunnen uiteraard voorafgegaan worden met een inleidend bezoek aan het klasje wat voor uw kind van toepassing is.
  • tijdens de door de school ingerichte openklasdagen, onze opendeurdag, ons schoolfeest.

Voor kleuters vanaf 2,5 jaar tot 3 jaar geldt een aparte regeling. Deze kleuters mogen worden ingeschreven vanaf de datum waarop ze de leeftijd van 2 jaar en 6 maanden bereiken, maar mogen pas op school aanwezig zijn op de volgende instapdata:

de eerste schooldag na de zomervakantie
de eerste schooldag na de herfstvakantie
de eerste schooldag na de kerstvakantie
de eerste schooldag van februari
de eerste schooldag na de krokusvakantie
de eerste schooldag na de paasvakantie
de eerste schooldag na hemelvaartdag
Vanaf de leeftijd van 3 jaar geldt deze regel niet meer. Deze mogen op gelijk welke datum worden toegelaten tot het kleuteronderwijs.

 

2017-2018

De inschrijvingen verlopen in verschillende periodes:

Periode 1: van 6 maart tot en met 21 maart:

De broers en zussen, kinderen uit eenzelfde leefeenheid, die al ingeschreven zijn in de school, krijgen voorrang.

Periode 2: van 27 maart tot en met 28 maart:

De kinderen van personeelsleden van de school krijgen voorrang.

Periode 3: van 19 april tot en met 5 mei:

Inschrijving van alle leerlingen, met indeling in voorrangsgroepen indicatorleerling en niet-indicatorleerling. Iedereen kan zich dus al aanbieden.

Periode 4: vanaf 15 mei:

Vrije inschrijvingen beginnen voor de kinderen die de voorafgaande periodes hebben gemist.

E-mail